0 Povzetek košarice

Košarica je prazna

Dodaj izdelke

Vpiši iskalni niz

Izjava o varstvu osebnih podatkov


Namen Izjave o varstvu osebnih podatkov RZ Pellets d.o.o. je seznanitev uporabnikov storitev RZ Pellets d.o.o. ter drugih oseb (v nadaljevanju »posamezniki«) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe RZ Pellets d.o.o., Snežniška cesta 16, 6257 Pivka (v nadaljevanju tudi „upravljavec” ali „podjetje”) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Vaše podatke obdelujemo izključno na podlagi veljavnih zakonskih določil in sicer Uredbe (EU) 2016/679 (GDPR oziroma Splošne uredba o varstvu osebnih podatkov), Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

 

Kontaktni podatki upravljavca:

RZ Pellets d.o.o.

Snežniška cesta 16

6257 Pivka

Tel: 05 72 11 110

E-mail: dpo@rz-pellets.si


Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo

Ta Izjava o varstvu osebnih podatkov je namenjena vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate naše storitve, ali ste oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščete našo spletno stran https://www.rz-pellets.si/

in preko nje naročite naše produkte.

 

Osebni podatki, ki jih podjetje zbira

Če ste le obiskovalec spletne strani https://www.rz-pellets.si/, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. Več o piškotkih, ki jih uporabljamo si lahko preberete na https://www.rz-pellets.si/piskotki.

Če ste naročnik produktov oziroma storitev, ki jih nudi podjetje, o vas zbiramo tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujemo za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oziroma ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so:

  • ime in priimek
  • kontaktni e-poštni naslov
  • kontaktni telefon
  • IP naslov
  • podatke za izdajo ponudbe ali računa glede na vaše povpraševanje (vaš naslov, davčna številka).

 

Nameni obdelave podatkov

 

Obdelava na podlagi pogodbe:

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti podjetje na podlagi 1.b odstavka 6. člena GDPR obdeluje vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev/blaga, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev/dobavo in prevzem blaga, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev/kupnine za blago ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.

 

Obdelava na podlagi zakona:

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa obdelujemo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov lahko podjetje v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje drugim pristojnim državnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.


Obdelava na podlagi soglasja:

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali podjetju. S soglasjem potrjujete tudi, da ste dopolnili 18 let oziroma da je soglasje podano s strani vašega zakonitega zastopnika.

Soglasje se lahko nanaša tudi na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudi podjetje. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečamo uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali.


Analize

Poleg tega se podatki lahko zbirajo in uporabljajo za namene analize. Ta obdelava podatkov se ne nanaša na posamezne osebe. Če se uporabljajo orodja za analizo podatkov, se bodo podatki uporabili na podlagi 1.f odstavka 6. člena (legitimni interes) GDPR. Legitimni interes za uporabo podatkov je izboljšanje spletnega mesta in merjenje uspešnosti spletnega oglaševanja.


IT-varnost

Ko obiščete to spletno mesto, se shranijo tudi dnevniške datoteke, ki vsebujejo IP-naslov in druge podatke za dostop do spletnega mesta (npr. datum, čas, UserAgent, napotitelj). Obdelava podatkov je časovno omejena (največ sedem dni) in samo za zaščito pred napadi DDOS ali drugimi posegi v funkcionalnost spletnega mesta in vseh podatkovnih baz v ozadju (to vsebino naj preveri IT služba!). Uporaba ukrepov za varnost podatkov v IT prav tako temelji na 1.f odstavku 6. člena (legitimni interes) GDPR. Legitimni interes za uporabo podatkov je zavarovanje lastnih informacijskih sistemov.)


Informacije o piškotkih

To spletno mesto uporablja tako imenovane piškotke. To so majhne besedilne datoteke, ki se s pomočjo brskalnika shranijo v vašo napravo in ne povzročajo škode.

Na tej strani se uporabljajo tako imenovani sejni (začasni) piškotki. Ti se ustvarijo ob dostopu do spletnega mesta in se samodejno izbrišejo. Uporabljajo se za prepoznavanje, če v kratkem času znova obiščete isto spletno mesto, da se upoštevajo že shranjene nastavitve. Ob tem se osebni podatki ne shranjujejo ali obdelujejo.

Namen piškotkov je, da je spletno mesto uporabniku prijazno. Nekateri piškotki ostanejo shranjeni v vaši napravi, dokler jih ne izbrišete. Operaterju spletnega mesta omogočajo, da ob naslednjem obisku prepozna vaš brskalnik. Če tega ne želite, lahko svoj brskalnik nastavite tako, da vas obvešča o nastavitvi piškotkov, in to dovolite samo v posameznih primerih. Če so piškotki deaktivirani, je funkcionalnost spletnega mesta lahko omejena. Piškotki, ki se uporabljajo so navedeni https://www.rz-pellets.si/piskotki


Soglasje in pravica do preklica, umika, spremembe soglasja

Če je za obdelavo vaših podatkov potrebno vaše soglasje, bomo to obdelali samo z vašim izrecnim soglasjem. Načeloma podatkov mladoletnikov ne obdelujemo in za to nismo pooblaščeni. S soglasjem potrjujete, da ste dopolnili 18 let ali da je na voljo soglasje vašega zakonitega zastopnika.

Soglasje lahko kadarkoli prekličete ali umaknete preko elektronske pošte: dpo@rz-pellets.si ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja. V primeru preklica/umika soglasja bodo vaši osebni podatki anonimnizirani in nato upoorabljeni samo v statistične namene brez osebne reference. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja in ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala na podlagi vaše privolitve do preklica oziroma spremembe. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.

 

Varnost podatkov

Podjetje uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito shranjenih osebnih podatkov pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, izgubo ali uničenjem in pred dostopom nepooblaščenih oseb. Naši varnostni ukrepi se nenehno izboljšujejo v skladu s tehničnim napredkom.


Omejitve posredovanja osebnih podatkov

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga zanesljive pogodbene obdelovalce (npr. bančne institucije, ki izvršijo posle/ponudnike plačilnih storitev za bremenitev kupnine, prevozniške službe, druge ponudnike storitev, ki so potrebni za izpolnitev pogodbenih obveznosti in davčne svetovalce za izpolnitev naših davčnih obveznosti). Ti pogodbeni obdelovalci so se zavezali, da bodo spoštovali veljavne predpise o varstvu osebnih podatkov in z njimi so sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov v skladu z 28. členom GDPR ter določbami ZVOP-1. Več informacij o pogodbenih obdelovalcih, s katerimi imamo sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, lahko zahtevate na dpo@rz-pellets.si.


Obdobje hrambe

Vaše osebne podatke obdelujemo po potrebi ves čas poslovnega odnosa (od začetka, izvedbe do odpovedi pogodbe), kot tudi po tem času v skladu z zakonskimi obveznostmi hrambe in dokumentacije, ki izhajajo iz veljavnega prava kot tudi do konca pravnega spora, veljavnih jamstev in garancij itd.

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Druge podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja, hranimo za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z nami, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.


Vaše pravice

V skladu z določbami ZVOP in GDPR imate med drugim pravico do seznanitve o obdelavi vaših osebnih podatkov kot tudi pravico do vpogleda, popravkov, izbrisa ter zahteve, da se obdelava in prenos podatkov omeji, zahteve do preklica obdelave ter do ugovora. Več o vaših pravicah si lahko preberete na https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov dpo@rz-pellets.si ali preko pošte ali po pošti na naslov RZ Pellets d.o.o., Snežniška cesta 16, 6257 Pivka.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. Kontakt informacijskega pooblaščenca:

Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp-ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www-ip-rs.si.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.


Končne določbe

Za vse, kar ni urejeno s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, se uporablja veljavna zakonodaja.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe te Izjave o varstvu osebnih podatkov. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani podjetja 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-te. V primeru vprašanj o Izjavi o varstvu osebnih podatkov ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov dpo@rz-pellets.at.

Ta Izjava o varstvu osebnih podatkov je objavljena na spletni strani podajetja in začne veljati dne 29.09.2021.


Imate vprašanje?

Kontaktirajte nas

RZ Pelletes d.o.o.

Snežniška cesta 16,
6257 Pivka, Slovenija
Tel.: 05 72 11 110
E-Mail: pellets.pivka@rz-pellets.si

Certifikati

EN plus A1 in A2

PEFC certifikat

SURE certifikat


layout/bottom-right.htm | Pages | Spletna Postaja