0 Povzetek košarice

Košarica je prazna

Dodaj izdelke

Vpiši iskalni niz

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine RZ Pellets; prodajna pogodba, sklenjena na daljavo med:

RZ Pellets d.o.o.
Snežniška cesta 16, Pivka, 6257 Pivka

matična številka: 8135096000
davčna številka: 59998504, zavezanec za DDV
transakcijski račun: SI56 1010 0005 6528 879

(v nadaljevanju »RZ Pellets« ali »ponudnik«) in kupcem (v nadaljevanju »kupec« ali »uporabnik«)

OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV

Ponudnik je spletna trgovina RZ Pellets na spletnem mestu www.rz-pellets.si/

Upravljavec osebnih podatkov je družba RZ Pellets. Osebni podatki so podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov oz. ostala veljavna slovenska in evropska zakonodaja. Več o osebnih podatkih si lahko preberete preko povezav: https://www.rz-pellets.si/pravilnik-zasebnosti

Spletno mesto ali spletna trgovina je spletna stran www.rz-pellets.si/ in https://www.rz-pellets.si/spletna-trgovina, Spletna trgovina www.rz-pellets.si/ preko spleta omogoča nakup peletov za ogrevanje, kar je razvidno iz prikaza na podstrani https://www.rz-pellets.si/spletna-trgovina. Na spletnem mestu www.rz-pellets.si/ si lahko ogledate ponudbo RZ Pellets, informacije o artiklih in cene.

Obiskovalec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno trgovino na spletnem mestu. Podatki obiskovalca se ne shranjujejo v sistemu ponudnika. Obiskovalci v spletni trgovini lahko oddajo naročilo.

Kupec je vsaka fizična ali pravna oseba, ki v spletni trgovini naroči in kupi izdelke iz asortimenta ponudnika.


UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine določajo pogoje prodaje in nakupa izdelkov, ki so na voljo v spletni trgovini ter pravice in obveznosti ponudnika in kupca v spletni trgovini.

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni skladno z Obligacijskim zakonikom Republike Slovenije (OZ), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami (ZVPNPP), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostale veljavne slovenske in evropske zakonodaje.

Pogodba na daljavo je po Zakonu o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: »ZOVPot«) po­godba, sklenjena med ponudnikom in kupcem na podlagi organizirane prodaje na daljavo ali sistema opravljanja storitev brez istočasne fizične prisotnosti pogodbenih strank, ki ga vodi podjetje, ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komuniciranje na daljavo vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena. Prodajna pogodba je po ZOVPot pogodba, s katero se ponudnik zavezuje, da bo blago, ki ga prodaja, izročilo kupcu tako, da bo ta pridobil lastninsko pravico, kupec pa se zavezuje, da bo ponudniku plačal kupnino.

Kupec pri naročilu s potrditvijo polja »Zaključite nakup« potrdi in brezpogojno sprejme splošne pogoje poslovanja spletne trgovine RZ Pellets, ki veljajo v trenutku oddaje naročila in potrjuje, da sprejema in soglaša z vsemi določbami ter splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine, ter da je seznanjen s pravilnikom o zasebnosti, obdelavo osebnih podatkov in vsebino splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine.

Splošni pogoji poslovanja so v vsakem trenutku na voljo na spletni strani ponudnika https://www.rz-pellets.si/splosni-pogoji-poslovanja

Ponudnik omogoča nakup v spletni trgovini vsem državljanom Evropske unije zavoljo izpolnjevanja zahtev Uredbe (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o naslovitvi neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, kraja prebivališča ali kraja sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES, pri čemer pa za Ponudnika ciljni oz. Relevantni trg predstavlja zgolj območje Republike Slovenije.


ODDAJA, POTRDITEV IN OBDELAVA NAROČILA

Kupec lahko svoje naročilo odda 24ur na dan 7 dni v tednu v spletni trgovini, z dodajanjem izdelkov v spletno košaro. V bazi ponudnika se beležijo podatki uporabnikovega opravljenega nakupa.

Po pregledu ponudbe ob izbranih artiklih uporabnik izbere možnost "Dodaj v košarico". Izbrani artikli so zbrani v košarici (zavihek desno zgoraj), ki jo lahko uporabnik kadarkoli preveri in v njej uredi artikle (spremeni količino in/ali jih odstrani s seznama). Uporabnik naročilo zaključi s klikom na gumb »Na blagajno«, kjer pregleda seznam izbranih izdelkov. V košarici uporabnik v 3 korakih opravi celoten nakup:

1. korak: uporabnik pregleda svoje naročilo (seznam in količino artiklov) in ga poljubno spremeni; v primeru spremembe količine se znesek v košarici avtomatsko preračuna. V tem koraku lahko uporabnik vnese morebitno Promo kodo za popust, ki jo je predhodno prejel od ponudnika in tako izkoristi dodaten popust. Popust se obračuna s klikom na gumb “Potrdi”, ko je uporabnik vnesel Promo kodo. Promo kode so lahko omejene s časom veljavnosti, številom in vrednostjo. Način dostave: možen le osebni prevzem.

S klikom na gumb »Nadaljuj z naročilom« uporabnik nadaljuje nakupni postopek v 2. korak.

2. korak: uporabnik vnese podatke o e-pošti, osebne podatke - ime in priimek, naslov za dostavo (naslov, poštna številka, mesto in država) in telefonsko številko. V primeru, da uporabnik želi račun na podjetje, mora to obkljukati ter dopisati podatke podjetja: ime podjetja, davčna številka in ali je zavezanec za DDV.

Na naslednji korak uporabnik nadaljuje s klikom na gumb “Naprej na plačilo”.

3. korak: uporabnik izbere način plačila (po predračunu ali paypal), označi, da se strinja s splošnimi pogoji in s klikom na gumb »Potrdi« zaključi nakup in izvede naročilo. Uporabniku se prikaže potrditev nakupa, hkrati prejme tudi e-poštno sporočilo s povzetkom nakupa na e-naslov, katerega je vpisal v košarici. Pri izbiri plačila paypal, je uporabnik ustrezno preusmerjen na vmesnik, kjer do konca izvede plačilo in se mu po uspešno izvedenem plačilu prikaže potrditvena stran nakupa. Hkrati na vpisan e-naslov prejme povzetek naročila.

Z uporabnikovo potrditvijo in izvedbo naročila v 3. koraku nakupnega postopka podjetje RZ Pellets pošlje elektronsko sporočilo o potrditvi njegovega naročila.  

Z oddajo naročila kupec potrdi strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja in jih brezpogojno sprejema v celoti. Prodajna pogodba na daljavo med kupcem in ponudnikom je sklenjena, ko RZ Pellets potrdi naročilo. Pred potrditvijo RZ Pellets naročilo pregleda in si pridržuje pravico do zavrnitve v primeru, ko artikla ni več na zalogi ali očitno napačnih cen, ki lahko nastanejo v primeru napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer bo kupec obveščen v najkrajšem možnem času. Po potrditvi naročila je le-to dokončno in oddano ter sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za podjetje RZ Pellets kot za kupca. Kot kupec velja oseba s podatki, ki so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu glede nakupa, ko je prodajna pogodba sklenjena, ni mogoče. Z oddajo naročila kupec jamči za točnost podatkov in hkrati potrjuje pogoje poslovanja ter jih nepreklicno in izključno priznava in sprejema kot sestavni del njegovega naročila.

Obdelava naročila

Oddano naročilo je pri ponudniku v obdelavi v delovnem času spletne trgovine, po vrstnem redu oddanih naročil, oziroma po planiranih časovnih terminih za prevzem naročila. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov iz naročila ali zagotavljanja točnosti prevzema pokliče na kontaktno telefonsko številko kupca.

Po oddaji naročila kupec na svoj elektronski naslov prejme elektronsko sporočilo s povzetkom naročila. Potrditveno sporočilo naročila vsebuje: številko naročila, datum naročila, način plačila, e-naslov, telefonsko številko, naslov kupca, podatke o naročenih izdelkih – količina ter cena. V roku petih dni RZ Pellets kontaktira kupca.

Zavrnitev dobave blaga kupcu

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu:

- če ima ta neporavnana pretekla naročila ali

- če je kupec v sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom preko spletnega mesta https://www.rz-pellets.si/spletna-trgovina

- če kupec zlorablja pravico do vračila blaga skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov ali

- če se je kupec pri prevzemu blaga na prevzemnem mestu ponudnika vedel nesramno, žaljivo, nasilno, se prepripral, vpil ali kako drugače ogrožal predstavnike ponudnika


STVARNA NAPAKA in REKLAMACIJA

RZ Pellets nosi odgovornost za stvarne napake na blagu skladno z določbami ZVPot (v kolikor je kupec potrošnik) ter določbami OZ ter morebitnimi dodatnimi dogovori (v kolikor je kupec pravna oseba), v kolikor je kupec blago pravilno skladiščil in blago ni bilo izpostavljeno zunanjim vplivom (npr. vlagi) oziroma je kupec z blagom ravnal tako, da do poškodb ni prišlo.

V kolikor je kupec potrošnik mora skladno z določbami ZVPot podjetje RZ Pellets o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v roku dveh mesecev od odkritja napake in hkrati omogočiti pregled blaga. RZ Pellets ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo po poteku z zakonom določenega roka od prevzema blaga. Pravico do uveljavljanja stvarne napake na blagu natančneje urejajo določila ZVPot. V podjetju RZ Pellets se zavedamo pomembnosti reklamacij, zato se trudimo, da jih rešimo v najkrajšem možnem času, v obojestransko zadovoljstvo in v skladu z zakonsko veljavnimi določili.

Reklamacijo lahko kupec javi samo pisno preko elektronske pošte pellets.pivka@rz-pellets.si.

V primeru potrditve se bomo dogovorili za prevzem reklamiranega blaga na sedežu družbe RZ Pellets (Snežniška cesta 16, Pivka). Poleg blaga reklamaciji obvezno predložite kopijo oz. scan originalnega računa.


CENE

Vse cene so prikazane v EUR in vključujejo DDV, ki je jasno naveden na končnem obračunu. Cene in ostale ugodnosti (npr. morebitni popusti) veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma so veljavne cene tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem spletne trgovine. Maksimalen čas za zagotavljanje cene je 10 dni, maksimalen čas od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem kupljenega blaga je 21 dni.

Navedene cene veljajo le za nakup preko spletne trgovina www.rz-pellets.si in za spodaj navedene načine plačila, pod navedenimi pogoji in se lahko razlikujejo od cene izdelkov v fizičnih trgovinah. Cene izdelkov v spletni trgovini se lahko spreminjajo. Pri posameznih izdelkih se lahko oblikujejo na osnovi posebnih akcijskih ponudb, uvajanja novih izdelkov ali promocijskih akcij. V primeru, da se cena izdelka spremeni po tem, ko je bil izdelek dodan v spletno košarico, vendar kupec še ni potrdil nakupa (oziroma oddal naročila v spletni trgovini), velja tista cena, ki je veljavna v trenutku potrditve in sprejema naročila v informacijski sistem ponudnika.

V primeru, da je podatek o ceni napačen oziroma, da se cena spremeni med obdelavo naročila, RZ Pellets kupcu omogoči odstop od nakupa.


NAČINI PLAČILA

Ne glede na izbran način plačila artiklov boste račun za nakup artiklov prejeli na vaš e-naslov (v pdf formatu) ali pa osebno pri prevzemu.

Kupec v spletni trgovini označi način plačila. Ponudnik RZ Pellets fizičnim in pravnim osebam omogoča naslednje načila plačila:

- po predračunu - pri izbranem plačilu »po predračunu« boste v svoj elektronski predal po nakupu prejeli podatke za izvedbo plačila: znesek plačila, transakcijski račun, referenco oz. sklic in namen plačila. V tem primeru boste naročeno blago plačali s splošnim plačilnim nalogom UPN (obrazec) na banki, pošti ali preko svoje spletne banke. Po opravljenem plačilu nam lahko zaradi hitrejše obravnave naročila na e-naslov: pellets.pivka@rz-pellets.si pošljete potrdilo o plačilu. Prejeti predračun je potrebno poravnati najkasneje v delovnih dneh od prejema, v nasprotnem lahko RZ Pellets naročilo prekliče. Plačilo na TRR podjetja RZ Pellets se uredi na podlagi podatkov, ki jih uporabnik prejme v primeru izbire plačila »Po predračunu«.

- plačilo s Paypal-om.

Po prejemu plačila po ponudbi/predračunu gre naročilo naprej v proces obdelave.


PREVZEM BLAGA

Blago kupljeno v spletni trgovini www.rz-pellets.si prevzamete osebno na naslovu: Snežniška cesta 16, 6257 Pivka, Slovenija; znotraj odpiralnega časa: od ponedeljka do petka, med 07:00 h in 15:00 h .

Odgovorna oseba je dolžna izdelke iz naročila kupcu predati v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in ob dogovorjenem času ter mu hkrati izročiti vso pripadajočo dokumentacijo. Kupec je pred prevzemom dolžan blago vizualno in številčno pregledati, ter zapisati morebitne vidne poškodbe na embalaži ali blagu. Obvestilo o reklamaciji mora nemudoma poslati na e-naslov pellets.pivka@rz-pellets.si.

Kupec je dolžan blago prevzeti najkasneje 21 dni od nakupa. V primeru, da kupec po tem času še vedno ni prevzel naročila, se naročilo stornira, morebitno plačilo pa se kupcu vrne na njegov TRR.


Dostava in račun

Pri osebnem prevzemu na prevzemnem mestu Snežniška cesta 16, 6257 Pivka, Slovenija, prejme kupec prevzemnico, nato pa še račun (osebno ali po elektronski pošti).

Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila, ker kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov RZ Pellets ne bo upošteval.

ZAVRNITEV NAROČILA

Ponudnik lahko z utemeljenim razlogom naročilo zavrne v naslednjih primerih:

- pri opisu oziroma ceni izdelka je zaznana napaka;

- avtorizacija za izvršitev plačila s strani banke ni potrjena, zato plačilo ni možno;

- skladno z ZOVPot v primeru, ko kupec zlorablja pravico do vračila izdelkov;

- ponudnik s strani banke ali državnega organa prejme obvestilo o zlorabi bančne kartice, ali o kakršni koli drugi zlorabi, ki narekuje storno naročila.

 

AKCIJE IN PROMOCIJE

V spletni trgovini se izvajajo cenovne akcije, nekatere se uporabljajo tudi v klasičnih trgovinah, RZ Pellets. Oblikujejo se lahko v odvisnosti od povpraševanja in razpoložljive zaloge izdelkov. Lahko so oblikovane posebne cenovne akcije in promocije, ki veljajo za različna časovna obdobja in so na voljo le v spletni trgovini (dnevne, tedenske, mesečne cenovne akcije in promocije). Ob izdelku ali skupini izdelkov je navedena redna cena, odstotek znižanja glede na redno ceno in cena s popustom. Popusti v spletni trgovini se ne seštevajo. V posameznih primerih se lahko zgodi, da zaradi odprodaje izdelkov po akcijskih cenah le-ti niso več na zalogi in tako na voljo za spletno naročilo.

Obračun promocij ni odvisen zgolj od izdelkov v košarici, ampak tudi od prioritete obračunavanja promocij, od vrednosti naročila, načina plačila, načina dostave itd. Promocije, ki niso neposredno vezane na izdelek, se praviloma obračunavajo šele na nivoju košarice, ko so zagotovljeni vsi potrebni podatki za njihov obračun. Na tak način dobimo pravilen izračun vrednosti celotnega naročila.


ODSTOP OD POGODBE

V kolikor je kupec potrošnik, ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh od prevzema blaga odstopi od pogodbe in v tem času pošlje e-obvestilo o odstopu (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti). Po prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko je kupec pridobil fizično posest na izdelkih iz naročila ali jo je pridobila namesto kupca tretja oseba, ki ni dostavna oseba, in jo je v ta namen določil kupec.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje RZ Pellets na elektronski naslov pellets.pivka@rz-pellets.si. V primeru odstopa od pogodbe nosi potrošnik stroške vračila blaga (poštnine). Blago je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Če kupec odstopi od pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila o odstopu od pogodbe, povrne vsa prejeta plačila. Vračilo kupnine se izvrši v enaki obliki, kot je bilo opravljeno plačilo s strani kupca, razen če kupec izrecno zahteva drugače. Vračilo kupnine ponudnik ne izvrši toliko časa, dokler spletni center ne prejme vrnjenih izdelkov. Izdelke kupec lahko vrne po pošti na naslov RZ Pellets. Na istem naslovu lahko izdelke vrne tudi osebno, vsak dan, v okviru delovnega časa RZ Pellets. Kupcu se priporoča, da pošiljko večje vrednosti pošlje priporočeno ter izdelke za transport ustrezno pripravi.

Izdelki morajo biti v stanju kot jih je kupec prejel. Izdelke mora kupec vrniti nepoškodovane, nerabljene, v nezmanjšani količini in v originalni embalaži ter s kopijo originalnega računa. V primeru, da je kupec izdelek že začel uporabljati odstop od pogodbe ni možen.

Le v primeru, ko se ponudnik in kupec dogovorita drugače, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v primerih kot določa ZVPot in še posebaj v naslednjem primeru:

- pri pogodbah, katerih predmet so izdelki, ki so bili izdelani po natančnih navodilih kupca, ki so bili prilagojeni njegovim osebnih potrebam, ki zaradi svoje narave niso primerni za vračilo.


OMEJITEV ODGOVORNOSTI

RZ Pellets ne prevzema nobene odgovornosti in ne more biti odškodninsko odgovoren za kakršnekoli okvare strojne ali programske opreme ali druge lastnine ter morebitne vnose virusov, ki bi lahko prizadeli opremo obiskovalca ali kupca, zaradi obiska spletne trgovine, prenosov podatkov, fotografij, video in avdio zapisov ter drugih objavljenih vsebin.

Za vsebino in delovanje teh spletnih strani družba RZ Pellets ne odgovarja.

Kupec jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter ponudniku odgovarja za morebitno nastalo škodo, zaradi netočnih in neresničnih podatkov.


PRITOŽBE IN SPORI

RZ Pellets spoštuje veljavno zakonodajo in si bo po svojih najboljših močeh prizadeval zagotavljati učinkoviti sistem obravnavanja pritožb.

Pritožbe, ugovore, reklamacije in druge pripombe lahko obiskovalci in kupci v spletni trgovini pisno pošljejo po elektronski pošti na naslov pellets.pivka@rz-pellets.si.

Postopek obravnave je zaupen. RZ Pellets bo v petih delovnih dneh od prejema pritožbe, potrdil prejem le-te in kupcu sporočil, kako dolgo jo bo obravnaval in ga obveščal o poteku postopka. Ponudnik in kupec si bosta po najboljših močeh prizadevala za sporazumno rešitev morebitnih sporov. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

RZ Pellets ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov.


VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

S sklenitvijo pogodbe o nakupu soglašate, da vaše osebne podatke obdelujemo izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.

Upravljavec osebnih podatkov ter ponudnik spletne trgovine www.rz-pellets.si/ je družba RZ Pellets d.o.o. Ponudnik spletne trgovine se hkrati kot upravljavec osebnih podatkov zavezuje k varovanju, hrambi in obdelavi vseh osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in ostalih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

Ponudnik se obvezuje, da bo sprejel vse razumne varnostne ukrepe za zagotovitev varnosti vseh podatkov za plačilo pri naročilu kupca. Ponudnik ne odgovarja za morebitno krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti ponudnika.

Informacije vezane na piškotke, ki se uporabljajo na spletni strani dobite na https://www.rz-pellets.si/piskotki. Ponudnik za zakonsko določen čas hrani IP vseh obiskovalcev, pri nakupih pa še naslednje osebne podatke:

  • Elektronski naslov
  • Telefonska številka
  • Ime in priimek
  • Naslov
  • Čas in datum
  • Arhiv komunikacije s ponudnikom
  • Ostale podatke, ki jih uporabniki vnesejo v obrazce na spletnem mestu www.rz-pellets.si.

Ponudnik te podatke potrebuje za izponitev svojih pogodbenih obveznosti po teh splošnih pogojih:

  • Za izročitev blaga ob osebnem prevzemu;

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik. Podatke lahko popravi tako, da jih sporoči na dpo@rz-pellets.si


Uporabniki osebnih podatkov

RZ Pellets osebnih podatkov uporabnikov ne posreduje tretjim osebam, razen:

- podjetju Spletna postaja d.o.o., ki vzdržuje spletno mesto ponudnika.


Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je družba RZ Pellets d.o.o., Snežniška cesta 16, 6257 Pivka, Tel.: 05 7211110, e-mail: pellets.pivka@rz-pellets.si. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na dpo@rz-pellets.si. Osebni podatki se bodo hranili na https://www.rz-pellets.si/. Imate pravico, da pisno na sedež družbe RZ Pellets d.o.o., Snežniška cesta 16, 6257 Pivka, ali po e-pošti na naslov: dpo@rz-pellets.si zahtevate dostop do podatkov. Na enak način lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov. Morebitno pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).


Pravico do ugovora lahko uporabnik uveljavlja

Kupec lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov:

- vezanih na prevzem blaga;

Imetnik lahko obdelavi ugovarja:

- pisno na naslov RZ Pellets d.o.o., Snežniška cesta 16, Pivka, 6257 Pivka

- pisno po elektronski pošti na naslov: dpo@rz-pellets.at

Obveznosti in dolžnosti RZ Pellets glede obdelave osebnih podatkov so določene v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki je tudi dosegljiva na povezavi: https://www.rz-pellets.si/pravilnik-zasebnosti


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi RZ Pellets d.o.o., je dostopna preko: e-maila: dpo@rz-pellets.at


O piškotkih in njihovi uporabi

Skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah mora RZ Pellets o piškotkih obvestiti uporabnika in pridobiti soglasja uporabnikov spletne strani glede njihove uporabe. Informacije o piškotkih, ki se uporabljajo, so razvidne v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki je dosegljiva na povezavi: https://www.rz-pellets.si/varstvo-osebnih-podatkov

 

KONČNA DOLOČBA

Navedeni splošni pogoji poslovanja spletne trgovine https://www.rz-pellets.si/spletna-trgovina se lahko kadarkoli, brez posebne najave, dopolnijo z novimi določili. Kupcu se priporoča, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine je posebaj datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani ponudnika v času oddaje naročila.


RZ Pellets d.o.o.

Pivka, 29. oktober 2021 (verzija 1)Imate vprašanje?

Kontaktirajte nas

RZ Pelletes d.o.o.

Snežniška cesta 16,
6257 Pivka, Slovenija
Tel.: 05 72 11 110
E-Mail: pellets.pivka@rz-pellets.si

Certifikati

EN plus A1 in A2

PEFC certifikat


layout/bottom-right.htm |  Pages | Spletna Postaja