0 Povzetek košarice

Košarica je prazna

Dodaj izdelke

Vpiši iskalni niz

Kaj so peleti?

Pelete dobimo s stiskanjem zmlete surovine skozi rešetu podobno matrico z okroglimi luknjicami določenega premera glede na končno uporabo. Za stiskanje se uporabita zgolj visok tlak in visoka temperatura.

Lignin, ki je osnovni gradnik lesa, deluje kot vezivo in veže pelete skupaj. So brez kakršnih koli drugih primesi.

So stisnjenci iz suhega mletega lesa z vsebnostjo vlage pod 10%, cilindrične oblike premera 6 mm.

Kot surovino za RZ pelete uporabljamo žagovino, sekance, krajnike (žamanje) in celulozni les iglavcev.


Prednosti ogrevanja na pelete 

Širok spekter uporabe

Primerni so za kurišča in kotle vseh velikosti, ter celo za industrijsko uporabo. V gospodinjstvih se najpogosteje uporablja pelete premera 6 mm.

Standardizirana in enotna oblika peletov omogoča avtomatsko doziranje v kurišče, kar funkcionalnost kurilnih naprav na pelete postavlja ob bok tistih na kurilno olje ali plin.

Nizki stroški ogrevanja

Cena toplote pridobljene iz lesnih peletov ne presega 50% cene toplote pridobljene s kurilnim oljem.

Kurilna vrednost kilograma peletov znaša približno polovico kurilne vrednosti kilograma kurilnega olja in je 5,3 kWh/kg, torej potrebujemo približno 2 kg peletov za 1 l kurilnega olja.

Ekologija in subvencije

Peleti so ekološko gorivo nove generacije, obnovljiv vir energije, ki ne povzroča toplogrednih plinov.

Naša država vzpodbuja prehod ogrevanja iz fosilnih goriv na ogrevanje s peleti. Pri nakupu kurilne naprave na pelete, je možno nazaj pridobiti do 25% priznanih stroškov naložbe.

Nizka vsebnost pepela

RZ Peleti vsebujejo manj kot 1% pepela, kar je veliko manj od drv. To seveda pomeni manjše nastajanje pepela in žlindre ter posledično manjša potreba po čiščenju kotla.

Vsebnost pepela, pa je kljub vsemu dejstvo, saj les vsebuje določene količine mineralnih snovi, ki ostanejo kot pepel.

Stalna zaloga

RZ peleti so vedno na zalogi (preko celega leta).


Biomasa

Prednosti pred uporabo fosilnih goriv 

Les je domač, tradicionalen in obnovljiv vir, ki je lokalno dosegljiv. Je CO2 nevtralen: ogljik ki se sprošča pri gorenju, je del naravnega kroženja ogljika v naravi.

Raba lesa v energetske namene ima lahko pozitivne učinke na gospodarjenje z gozdovi. Večkratno je uporaben, saj je v energetske namene uporabljen predvsem les slabše kakovosti, droben les ter lesni ostanki in tudi odslužen neonesnažen les.

Je edini zanesljiv vir v izrednih razmerah (naravne katastrofe, vojne). Je edini energetski vir, ki ga je mogoče nabaviti iz različnih virov v neposredni okolici. Je pomemben socialno-ekonomski dejavnik ohranitve in razvoja podeželja v hribovith in demografsko ogroženih območjih Slovenije.

Uporaba lesnega kuriva je varna, ekološke katastrofe in nesreče (razlitje, eksplozije) so izključene.

Imate vprašanje?

Kontaktirajte nas

RZ Pelletes d.o.o.

Snežniška cesta 16,
6257 Pivka, Slovenija
Tel.: 05 72 11 110
E-Mail: pellets.pivka@rz-pellets.si

Certifikati

EN plus A1 in A2

PEFC certifikat

SURE certifikat


layout/bottom-right.htm | Pages | Spletna Postaja